Wednesday, October 7, 2009

Họng tiếp nước


Giá: Call
Họng tiếp nước cứu hỏa :
Dùng để lắp vào hệ thống cấp nước chữa cháy
Đường kính đầu vào D65mm
Hai đầu tiếp nước có van một chiều D65mm

No comments:

Post a Comment